התוועדות י’ שבט מרכזית בבית כנסת חב"ד
מגזין פרשת שלח

במתן תורה נתן לנו הקב"ה את האפשרות לחבר על-ידי קיום התורה והמצוות, בין ’עליונים’ ל’תחתונים’. לקדש בקדושה אלוקית את העולם הגשמי.
(הרבי מליובאוויטש)
ילדי כתה ב' מקבלים את התורה

מאות ילדי כתות ב' בבתי הספר הממלכתיים חגגו את מסיבת קבלת ספר התורה ותחילת הלימוד בו במסגרת בית חב"ד, שערך, הכין והעביר ללילדים ולהוריהם מסיבה מרכזית וחויתית בבית כנסת מרכזי בכל שכונה ושכונה באזור.

לכתבה המלאה

מתכוננים לחודש אלול - מבצע בדיקת מזוזות כלל אזורי

בית חב"ד מתארגן לקראת חודש אלול לפי בקשתו של הרבי ל"מבצע בדק בית" - בדיקת מזוזות לכל המעונין בעלות סימלית בלבד.

לכתבה המלאה